Select the search type
 
  • Webbplats
  • Webb
Search
Här är du:   Tävling > Svenska Mästerskapen
  |  Administrator

Svenska Mästerskapen

Svenska Mästerskapen

Regler för kval till SM (utdrag ur TR)

För att få delta i Svenska Mästerskapen måste ekipagen, vid WorldRanking (WR), nationell eller regional tävling under hösten eller innevarande år, uppnå den fastställda kvalgränsen en gång i grenarna T1, T2, V1 och F1. Kval kan även uppnås på tävling i utlandet, under förutsättning att tävlingen motsvarar domarstatusen på WR/svensk nationell tävling. Ryttaren måste då själv rapportera in tävlingstillfälle och poäng till SIFs kansli.

De femgångsekipage som kvalat till SM i två av tre femgångskombinationsgrenar kan anmäla sig till en tredje femgångskombinationsgren även om ekipaget inte kvalat i denna gren.

Endast uttagningspoäng räknas.

Kvalgräns uttagningspoäng/tider SM 2016

Seniorer

YR

Juniorer

T1

6,4

5,9

5,0

T2

6,2

5,7

5,0

V1

6,4

5,9

5,0

F1

5,9

5,4

4,9

T5

5,0

V5

5,2

PP1 stil

5,4

5,0

4,5

P1 250 m

Under 26 sek

Under 27 sek

Under 29 sek

P2 speed

Max 9,5 sek

Max 10 sek

Max 12 sek

P3 150 m

Max 18 sek

Max 19 sek

Max 21 sek

För att göra tider från olika tävlingar jämförbara läggs 0,40 sekunder till de handklockade tiderna innan dessa protokollförs och poängen räknas fram.

Om du vid dagen för sista anmälningsdag till SM ännu ej klarat kvalgränsen, men hoppas kunna göra det på en tävling som ligger mellan sista anmälningsdag och SM, så måste du ändå anmäla dig och betala i tid till SM. Om du ej uppnår kvalpoäng räknas det som giltig anledning (vid sidan av sjuk häst/ryttare) och avgiften återbetalas till 80%. SIF tar ut 20% (avrundat till jämn summa) i administrationsavgift. Utan giltig anledning återfås inga avgifter.

Obs! Inga efteranmälningar mottages till SM!

-  Kombinationspoäng är inte gällande för kval till SM.

-  Kvalgräns måste uppnås för respektive passgren till SM.

Juniorer på SM
Ryttare får delta i Svenska Mästerskapen som junior till och med det år ryttaren fyller 15 år. För att få delta i SM måste ekipaget uppnå den fastställda kvalgränsen. Observera att juniorer enligt Feifs bestämmelser måste vara 13 år eller äldre för att få tävla i P1 eller P3.

Kvalificering kan ske på föregående års SM eller på regional eller nationell tävling under hösten efter föregående års SM alternativt under våren inför årets SM. Till grenarna T5 och V5 kan kval till SM ske på vilken tävling som helst.


Bakgrund till kvalgränser och antal kval för SM 2015

På årsmötet ålades den blivande tävlingssektionen att undersöka frågan om kvalgränser och antal kval till SM på nytt. För att i möjligaste mån fatta ett rättvist beslut tillsattes en projektgrupp som gjorde en grundlig studie där man granskat siffror och ekipage, och med statistiska beräkningar lagt basen för vårt beslut.

Här redogörs för några av de viktigaste punkterna från studien:

- Vid SM 2013 tävlade 184 ekipage.
- Vid SM 2014 tävlade 147 ekipage (med sänkta kvalgränser). Av dessa var nio norska ekipage, som sannolikt var där tack vare Wångens närhet till Norge. Därtill är minst 33 ekipage sådana som inte längre existerar idag.
- En kritik som ibland har hörts var att många valde att inte åka på förra årets SM pga. av att Wången ligger så långt norrut. Vid granskningen visade det sig att endast ett fåtal av de kvalade valt att inte åka.
- Totalt har antalet startande på nationell nivå minskat.
- SM är dyrt och behöver cirka 190 ekipage bara för att gå runt. Många kostnader är konstanta och varierar inte med antalet startande eller antal dagar.
- Endagskval eller ”kvällskval” har gett kvalade. Den största andelen kvalade har kvalat från nationella tävlingar.
- En del menar att andelen som uppnår kvalpoängen på själva SM har varit alldeles för låg för att vara acceptabel och därigenom motiverat en kvalpoängshöjning eller dubbla kval.
En jämförelse som kan vara intressant att titta på är exempelvis världscuphoppningen i Göteborg där cirka 10 procent av de 60 startande var felfria, vilket ansågs som ett gott resultat. På islandshäst-SM 2013 uppnådde 58 procent kvalgränsen och år 2014 var siffran 51 procent.
- Argument för att kvala två gånger har varit att ryttarna inte varit tillräckligt förberedda för ett deltagande på SM. Vid granskningen såg man att de som inte uppnådde kvalpoängen vid SM 2013 tidigare under säsongen uppnått kvalgränserna på flera regionala och/eller nationella tävlingar.

Den helhet vi ser idag är en mycket klen tillväxt av barn och ungdomar som tävlar. Ur många perspektiv är de SIFs framtid och de måste gynnas, eller åtminstone inte hållas tillbaka.

Studien slår också hål på argumentet att fler tävlingar och fler domare skulle lösa kvalproblemen. Istället ser vi motsatsen. Antalet tävlande sjunker och antalet tävlingar stiger. Vår slutsats är att det inte skall göras svårare att kvala till ett svenskt mästerskap, utan snarare en aning lättare, vilket också borde öka stimulansen att tävla på alla nivåer.

Tävlingssektionen har beslutat att genomföra följande ändringar till SM 2015:

Den fastställda kvalgränsen måste uppnås en gång. I övrigt oförändrat enligt det svenska tillägget. Observera att kvalet fortfarande måste ske från tävlingar enligt punkt 21 och 22 i svenska tillägget.

Kvalpoäng i samtliga ovalbanegrenar och passgrenar för juniorer har justerats. Se tabell ovan.

Kvalpoäng i T2, V1 och passgrenarna för ungdomar och har justerats. Se tabell ovan.

Kvalpoäng i P1,P2 och P3 för seniorer har justerats. Se tabell ovan.

Observera att juniorer enligt Feifs bestämmelser måste vara 13 år eller äldre för att få tävla i P1 eller P3.

Efter SM 2015 utvärderar vi årets upplägg. Vi tar höstens tävlingsseminarium som ett utmärkt tillfälle att analysera och diskutera hur vi tillsammans kan utveckla de Svenska Mästerskapen på bästa möjliga sätt i framtiden! 

 

 

Bli medlem

Bli medlem

För att gå med i Svenska Islandshästförbundet, SIF, blir du medlem i en av våra 65 lokalföreningar, de är i sin tur anslutna till SIF. 

Gemensamt arbetar vi för att Islandshästsverige ska bli ett innehållsrikt begrepp för alla som gillar rasen, sporten och fritidsridningen.  Läs mer!


På gång - Tävling

På gång - Tävling
 

           Svenska Islandshästförbundet

          www.icelandichorse.se

          E-post: svenska@icelandichorse.se
         Telefon: 0220 - 452 50 
       Ridsportens Hus 

        734 94 Strömsholm

Huvudsponsor:

 

 

Landslagssponsorer: